Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • In de klas van meester Geert D'haene
  Bezoekers:
 • DE MIDDELEEUWEN : eeste steden
 • DE MIDDELEEUWEN : burcht
 • MIDDELEEUWEN : film 1
 • MIDDELEEUWEN : film 2
 • MIDDELEEUWEN : film 3
 • MIDDELEEUWEN : film 4
 • DE NIEUWE TIJD :Columbus
 • DE NIEUWE TIJD :karvelen
 • DE NIEUWE TIJD : film 1
 • NIEUWE TIJD : film 2
 • NIEUWE TIJD: film 3
 • DE NIEUWE TIJD

  De nieuwe tijd is de geschiedkundige periode die begint omstreeks 1500 en duurt tot 1800. Deze tijd kan je het best samenvatten in DRIE grote punten. Het is de tijd van :

  1.Grote ontdekkingen (Columbus, Vasco Da Gama, Magelhaes, Marco Polo, Bartholomeus Diaz ...)

  2.Nieuwe uitvindingen (karveel, het kompas, nieuwe wapens, kanonnen, boekdrukpers, ...)

  3.Wetenschappelijke verbeteringen (Mercator, Simon Stevin, Andreas Vesalius.)

  De naam NIEUWE TIJD is dus helemaal niet zo slecht gekozen. Er kwamen inderdaad heel wat NIEUWE dingen op de bewoners af.

  Gedurende de nieuwe tijd werden onze streken geregeerd door grote machtige vorstendommen. De belangrijkste waren de Spaanse en de Oostenrijkse vorsten. Elk van deze vorsten wilde een overzeese kolonie. Zo maakten de grote ontdekkingsreizigers grote en verre reizen ter wille van de koning of de koningin om zo verre overzeese gebieden aan hun gezag te onderwerpen. Deze overzeese gebieden werden kolonies genoemd. Uit deze kolonies brachten de zeevaarders heel wat nieuwe producten mee. Zo maakten wij kennis met o.a. cacao, peper, nootmuskaat, porselein, aardappelen, maïs, katoen,...

 • DE NIEUWE TIJD : kompas
 • DE NIEUWE TIJD : Mercator
 • DE NIEUWSTE TIJDEN :tijd van de volkeren

  Deze eerder korte periode uit onze geschiedenis is er één van grote verbeteringen op het gebied van techniek en anderzijds een zeer droevige periode wegens de twee Wereldoorlogen (1914-1918) (1940-1945) en de verdrukking van de arme werkende bevolking.

  Er was een enorme INDUSTRIELE REVOLUTIE.(= een grote vooruitgang op technisch gebied, gepaard gaande met veel uitvindingen die de welvaart van de mensen aanzienlijk verbeterde).

  Door de uitvinding van de STOOMMACHINE (James Watt) veranderde er heel veel. In de textielfabrieken kwamen machines, er bolde een stoomwagen, een stoomlocomotief (eerste trein in België in 1835), en er vaarde een stoomboot (Fulton) . Het eerste vliegtuig (gebroeders Wright) ging de lucht in en Daimler ontwierp de eerste auto, die door Henry Ford op grote schaal werd gebouwd. De telefoon werd uitgevonden, de gloeilamp zorgde voor verlichting, radio-uitzendingen kon men volgen en er werd massaal ijzer en staal aangemaakt. Men beleefde werkelijk een grote technische vooruitgang.

  Toch was de levensomstandigheid van de gewone mensen uiterst erbarmelijk te noemen. Door de rijke fabrieksbazen werden deze 'gewone' mensen meer dan hun lief was , uitgebuit. Ze werkten vele lange uren in de textielfabrieken voor een karig loon. Vaak was het loon van de man onvoldoende om al de kinderen eten te geven. De vrouwen en zelfs de kinderen moesten meewerken om in  het gewone onderhoud te voorzien. Ze woonden vaak in BELUIKEN in heel onhygiënische omstandigheden.

  Wat deze tjd in de geschiedenis nog meer donker maakte waren de twee grote WERELDOORLOGEN. Honderduizenden soldaten lieten er het leven.

  Het leven van de mensen was in deze tijd helemaal geen pretje. De rijke burgerij werd alsmaar rijker, de gewone mens werd armer of kwam maar met moeite vooruit.

 • DE NIEUWSTE TIJD : het eerste vliegtuig
 • DE NIEUWSTE TIJD : Wereldoorlog II
 • DE NIEUWSTE TIJD : Adolf Hitler
 • ONZE TIJD

  In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Nog nooit eerder werd zo'n bloedig en grootschalig conflict uitgevochten. Steden en dorpen werden verwoest. Naar schatting 62 miljoen mensen werden gedood. 6 miljoen Joden werden door het Duitse nazi-regime in uitroeiingskampen vermoord.

  De overwinnaars richtten in 1945 de Verenigde Naties op. Deze organisatie werkt aan vrede en veiligheid in de wereld door o.a. militaire conflicten te vermijden. Toch is de weg moeilijk, zeer moeilijk.

  In deze periode van de geschiedenis is de technologie nooit zo snel geëvolueerd als vandaag. We spreken zelfs van een technologische revolutie. Luxeproducten zoals een televisie, computer, laptop, gsm, het internet... werden op korte tijd alledaagse consumptiegoederen.

  Transport evolueert razendsnel. De wetenschapskennis verdubbelde sedert 1950 om de tien jaar.

  De mens verkende en verkent nog steeds de ruimte. De eerste mens - Neil Armstrong - stond in 1969 op de maan. Satellietten werden in een baan om de aarde gebracht.

  Wij leven duidelijk nu in een multiculturele wereld en in een welvaartsmaatschappij.

  Maar ... er is op wereldvlak nog steeds een grote kloof tussen rijke en arme landen.

  Ook moeten wij steeds meer en meer zoeken naar oplossingen voor grote "wereldproblemen". De waterverontreiniging en de luchtbezoedeling baart ons grote zorgen. Het steeds maar drukker wordend verkeer staat soms meer stil in de files dan dat het rijdt. Er zijn nog steeds angstaanjagend veel dodelijke ongevallen. Wij verblijven ook steeds meer met meer mensen op onze aarde. Op dit moment leven er al zo'n 7 miljard mensen op onze aardbol. Wij verbruiken met al deze mensen steeds meer en meer energie. Om daar oplossingen voor te vinden is heus niet gemakkelijk.

  Ken jij oplossingen ?

 • ONZE TIJD : de eerste mens op de maan 1969
 • ONZE TIJD : welvaartsmaatschappij
 • ONZE TIJD: multiculturele samenleving
 • ONZE TIJD : Verengde Naties (UNO)
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls